Cắt sét đường nguồn điện dạng modun gắn trên thanh DIN